Inicio

“Vivimos nun mundo completamente dominado pola imaxe fotográfica, que moldea e informa todos os aspectos da nosa vida diaria. A fotografía funciona como gravadora, narrador, informador, seductor e comunicador. Unha fotografía pode ser arte ou simplemente un obxecto decorativo; pode expresar calquera clase de sentimentos.
As fotografías son memorias, rexistros actuais, un intre conxelado no tempo que dalgunha maneira vive a través da nosa mirada; nembargantes pertencen a outro mundo, un que xa pasou, son unha ilusión. Utilizamos as nosas fotografías coma memorias, pero tamén son una poderosa ferramenta para expresarnos.

Quería facer unha web para expoñer traballos, ideas e enlaces que serviran para entender unha foto ou simplemente achegar técnica-práctica-composición a calquera interesado polo tema. Máis, tropecei cun libro de Helen Drew que comezaba deste xeito.